İşgücü piyasasının Politik Ekonomisi (POEC 632) Ders Detayları

Ders Adı: İşgücü piyasasının Politik Ekonomisi
Kod: POEC 632
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Dersin amacı, karşılaştırmalı bir çerçevede, yeni küresel üretim düzeni içersinde kalkınmakta olan ülkelerle gelişmiş ülkelerin işgücü piyasalarında gelişmelerini incelemektir.
İçerik: Derste uluslararası iş bölümü, işgücünün uluslararası dolaşımı, üretimde taşeronlaşmanın işgücü piyasalarına etkileri, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) başta olmak üzere çeşitli örgütlerin işgücü piyasalarına getirdikleri düzenlemelerin ülkelerin siyasi ve iktisadi politikalarına getirdiği sınırlamalar ele alınacaktır.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5