2016-2017 Türkçe İktisat Müfredatı

İşletme Fakültesi

Türkçe İktisat Bölümü

Yeni Müfredat

BİRİNCİ YIL

  1. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

CMPE 185

Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş

3

0

3

3

IKT 101

İktisada Giriş I

3

0

3

5

ENG 121

Temel İngilizce I

4

0

4

3

HIST 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2

0

2

2

MATH 105

Matematiksel Analiz

3

0

3

5

KAM 105

Sosyolojiye Giriş

3

0

3

5

IKT 125

İktisat Tarihi

3

0

3

7

 

 

 

 

21

30

  1. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

IKT 102

İktisada Giriş II

3

0

3

5

LAW 111

Hukuka Giriş

3

0

3

5

HIST 201

Uygarlık Tarihi

3

0

3

3

ENG 122

Temel İngilizce II

2

2

3

3

HIST 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2

0

2

2

MATH 106

İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik

3

0

3

5

IKT 126

Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7

 

 

 

 

20

30

 

İKİNCİ YIL

  1. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

IKT 207

Makro İktisat Teorisi I

3

0

3

6

IKT 209

Mikro iktisat Teorisi I

3

0

3

6

IKT 213

Matematiksel iktisat

3

0

3

4

ENG 221

Temel İngilizce III

3

0

3

3

ISL 203

Muhasebe İlkeleri I

3

0

3

6

MATH 293

Olasılık ve İstatistik I

3

0

3

5

 

 

 

 

17

30

  1. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

IKT 208

Makro İktisat Teorisi II

3

0

3

6

IKT 210

Mikro İktisat Teorisi II

3

0

3

6

IKT 316

İktisadi Düşünceler Tarihi

3

0

3

4

ENG 222

Temel İngilizce IV

3

0

3

3

ISL 204

Muhasebe İlkeleri II

3

0

3

6

MATH 294

Olasılık ve İstatistik –II

3

0

3

5

 

 

 

 

18

30

 

ÜÇÜNCÜ YIL

  1. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

IKT 301

Ekonometri I

3

0

3

6

IKT 303

Para Teorisi ve Politikası

3

0

3

6

ENG 321

Genel Akademik Beceriler I

3

0

3

3

IKT 313

Uluslararası İktisat I

3

0

3

5

 

Alan Dışı Seçmeli

3

0

3

5

 

Alan Dışı Seçmeli

3

0

3

5

 

 

 

 

18

30

  1. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

IKT 302

Ekonometri II

3

0

3

6

IKT 324

Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası

3

0

3

6

IKT 312

Kalkınma İktisadı

3

0

3

6

ENG 322

Genel Akademik Beceriler II

3

0

3

3

 

Alan Seçmeli -1(B)

3

0

3

5

 

Alan Dışı Seçmeli

3

0

3

4

 

 

 

 

18

30

 

DÖRDÜNCÜ YIL

  1. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

 

Alan  Seçmeli -1 (A)

3

0

3

6

 

Alan  Seçmeli -2(A)

3

0

3

6

 

Alan Seçmeli -2(B)

3

0

3

5

 

Alan Dışı Seçmeli

3

0

3

4

TURK 401

Türk Dili I

2

0

2

2

IKT 401

Türkiye Ekonomisi

3

0

3

7

 

 

 

 

17

30

  1. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

 

Alan  Seçmeli -3(A)

3

0

3

6

 

Alan Seçmeli -3(B)

3

0

3

5

 

Alan Dışı Seçmeli

3

0

3

5

 

Alan Dışı Seçmeli

3

0

3

5

IKT 407

İktisat Semineri

3

0

3

7

TURK 402

Türk Dili II

2

0

2

2

 

 

 

 

17

30

 

Alan Seçmeli Dersler A

*Grup (A)

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

A

IKT 405

Tarım İktisadı

3

0

3

6

A

IKT 309

Piyasalar ve Ekonomik Göstergeler

3

0

3

6

A

IKT 422

Uluslar arası Politik İktisat

3

0

3

6

A

IKT 409

İktisadi Büyüme

3

0

3

6

A

IKT 414

Çalışma Ekonomisi

3

0

3

6

A

IKT 417

Kriz Ekonomisi

3

0

3

6

A

IKT 419

Küreselleşme ve Bölgeselleşme

3

0

3

6

A

IKT 424

Oyun Teorisi

3

0

3

6

A

IKT 425

Çevre Ekonomisi

3

0

3

6

A

IKT 426

Finansal Ekonomi

3

0

3

6

A

IKT 427

Kurumsal İktisat

3

0

3

6

A

IKT 429

İktisatta Pratik Eğitim I

3

0

3

6

A

IKT 430

İktisatta Pratik Eğitim II

3

0

3

6

A

IKT 440

Rekabet İktisadı

3

0

3

6

A

IKT 441

İnovasyon ve Etik

3

0

3

6

A

IKT 442

Yenilik İktisadı

3

0

3

6

A

IKT 443

Girişimcilik

3

0

3

6

A

IKT 444

Bilim ve Teknoloji Politikaları

3

0

3

6

Alan Seçmeli Dersler B

*Grup (B)

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

B

IKT 405

Tarım İktisadı

3

0

3

6

B

IKT 309

Piyasalar ve Ekonomik Göstergeler

3

0

3

6

B

IKT 422

Uluslar arası Politik İktisat

3

0

3

6

B

IKT 409

İktisadi Büyüme

3

0

3

6

B

IKT 414

Çalışma Ekonomisi

3

0

3

6

B

IKT 417

Kriz Ekonomisi

3

0

3

6

B

IKT 419

Küreselleşme ve Bölgeselleşme

3

0

3

6

B

IKT 424

Oyun Teorisi

3

0

3

6

B

IKT 425

Çevre Ekonomisi

3

0

3

6

B

IKT 426

Finansal Ekonomi

3

0

3

6

B

IKT 427

Kurumsal İktisat

3

0

3

6

B

IKT 429

İktisatta Pratik Eğitim I

3

0

3

6

B

IKT 430

İktisatta Pratik Eğitim II

3

0

3

6

B

IKT 440

Rekabet İktisadı

3

0

3

6

B

IKT 441

İnovasyon ve Etik

3

0

3

6

B

IKT 442

Yenilik İktisadı

3

0

3

6

B

IKT 443

Girişimcilik

3

0

3

6

B

IKT 444

Bilim ve Teknoloji Politikaları

3

0

3

6

B

ISL 101

Davranış Bilimlerine Giriş

3

0

3

5

B

ISL241

Pazarlama İlkeleri

3

0

3

5

B

ISL242

Pazarlama Yönetimi

3

0

3

5

B

ISL308

Maliyet Muhasebesi

3

0

3

6

B

ISL442

Pazarlama Araştırması

3

0

3

7

B

ISL292

Türk Vergi Sistemi

3

0

3

5

B

ISL364

Mali Tablolar Analizi

3

0

3

5

B

ISL440

Dijital Pazarlama

3

0

3

5

B

ISL315

Kişilik ve Örgüt Psikolojisi

3

0

3

5

B

ISL 317

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

5

B

ISL323

Nicel Karar Yöntemleri

3

0

3

5

B

ISL352

Finansal Okur Yazarlık

3

0

3

5

B

ISL446

Yatırım Analizi

3

0

3

5

B

ISL427

Risk Yönetimi

3

0

3

5

B

ISL416

Uluslararası Pazarlama

3

0

3

5

B

ISL425

Uluslararası Finans

3

0

3

5

B

ISL449

Tüketici Davranışı

3

0

3

5

B

ISL403

Örgütlerde Güç ve Politika

3

0

3

5

B

KAM 203

Siyasi Düşünceler Tarihi I

3

0

3

6

B

KAM 205

Türkiye’nin Siyasi Yapısı I

3

0

3

5

B

KAM 204

Siyasi Düşünceler Tarihi II

3

0

3

6

B

KAM 206

Türkiye’nin Siyasi Yapısı II

3

0

3

5

B

KAM 303

Devlet ve Toplum Kuramı

3

0

3

8

B

KAM 305

Siyaset Sosyolojisi

3

0

3

7

B

KAM 304

Karşılaştırmalı Devlet Düzenleri

3

0

3

10

B

KAM 429

Medya ve Siyaset

3

0

3

8

B

KAM 311

Demokrasi Teorisi

3

0

3

5

B

KAM 312

Bilim Felsefesi

3

0

3

5

B

KAM 313

Yurttaşlık ve Sivil Toplum

3

0

3

5

B

KAM 314

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri

3

0

3

5

B

KAM 316

Kent Sosyolojisi

3

0

3

5

B

KAM 318

Siyaset Psikolojisi

3

0

3

5

B

KAM 401

Çağdaş Siyaset Kuramları

3

0

3

5

B

KAM 402

Kamu Politikası

3

0

3

5

B

KAM 403

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar

3

0

3

5

B

KAM 404

Kentsel Siyaset

3

0

3

5

B

KAM 413

Kalkınma Politikaları

3

0

3

5

B

KAM 416

Çevre Politikası

3

0

3

5

B

KAM 417

Çağdaş Türkiye’nin Düşünce Tarihi

3

0

3

5

B

KAM 418

Toplumsal Hareketler

3

0

3

5

B

KAM 419

Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet Siyaseti

3

0

3

5

B

KAM 420

Şiddet ve Siyaset

3

0

3

5

B

KAM 421

Küreselleşme ve Demokrasi

3

0

3

5

B

KAM 422

Sosyal Politika

3

0

3

5

B

KAM 423

İdari Yargı

3

0

3

5

B

KAM 424

Avrupa Birliği Hukuku

3

0

3

5

B

KAM 427

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

3

0

3

5

B

KAM 428

Medeni Hukuk

3

0

3

5

B

MLY 201

Maliye Teorisi

3

0

3

5

B

MLY 203

Bütçe ve Kamu Finansmanı

3

0

3

5

B

MLY 209

Anayasa Hukukuna Giriş

3

0

3

5

B

MLY 202

Vergi Teorisi

3

0

3

5

B

MLY 214

Borçlar Hukukuna Giriş

3

0

3

5

B

MLY 302

Devlet Muhasebesi

3

0

3

6

B

MLY 317

Kıymetli Evrak Hukuku

3

0

3

5

B

MLY 407

Vergi Uygulamaları

4

0

4

5

B

MLY 316

Dış Ticaret ve Finansmanı

3

0

3

5

B

MLY 403

Mali Denetim I

3

0

3

5

B

MLY 415

Finansman Hukuku

3

0

3

5

B

MLY 412

Güncel Mali Sorunlar

3

0

3

5

B

MLY 420

Mali Suçlar

3

0

3

5

B

SGT 428

Disiplinlerarası Medya Uygulamaları

1

2

2

5